Posted in Հայոց լեզու, գրականություն

Թարգամություն

Այլևս երիտասարդ չեմ լինի

Այդ կյանքը լուրջ էր բայց մեկը սկսում է այն հետո հասկանալ

– Ոնցվոր բոլոր երիտասարդները, ես եկա տանեմ կյանքը արռջևում.


Ես ուզում էի թողնել իմ հետքը և հեռանալ ծափերի ներքո

-Ծերանալ, մահանալ, դրանք միայն թատրոնի հարություներեին.


Բայց ժամանակը անցել է, և իարականում տհաճ հայացք:

Ծերանալ, մահանալ, Դա աշխատանքի միակ փաստարկն է

ԻսպաներենիցՀայերեն

Գրող-Loquillo/Լոկիյո

Թողարկման ամսաթիվ-1994

Հղում- https://algundiaenalgunaparte.com/2017/01/28/no-volvere-a-ser-joven-jaime-gil-de-biedma/Author:

Ես Գագիկ Կնյազյան եմ, 12 տարեկան եմ, սիրում եմ սքեյթբորդ վարելը: Եկել եմ Իսպանիայից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s